People
FACULTY

VISITING SCHOLARS
Wu, Guancen
Wu, Dingxin
Niu, Xing
He, Yanling
Yang, Guiju
Xia, Lan
Tian, Min
Wang, Huiying
Liu, Jie
Gao, Wei
Zhang, Xinchun
Dong, Xiaowan
Zhang, Juanfeng
Deng, Da
Li, Songsong
Lei, Yutao
Zhang, Xuewen
Qian, Jian
Li, Shouxu
Liu, Runjiao
Wang, Qianxi
Luo, Zhendong
Zhang, Heng
Yao, Zhihao
Gao, Jie
Hou, Jun
Nie, Xin
Wang, Jiangbo
Ni, Jianbo
Zhang, Wenbo
Yue, Liran
Gu, Xiaokun


Past Visiting Scholars

Bao, Danwen
Chai, Duo
Chang, Xiangquan
Chen, Fei
Chen, Hong
Chen, Jingquan
Chen, Mingsheng
Chen, Peihong
Chen, Qianhu
Chen, Yingzi
Ding, Guosheng
Duan, wenji
Fang, Dan
Gong, Qinlin
Gu, Jie
He, Lei
Hou, Xin
Hu, Weiyan
Huang, Chudong
Huang, Jing
Huang, Ying
Jiao, Changyong
Li, Changfeng
Li, Chunxiang
Li, Gang
Li, Yuan
Li, Zhiming
Liu, Zhiwei
Liu, Yong
Lu, Ke
Ma, Tao
Mao, Fengfu
Peng, Xia
Peng, Yi
Pu, Zhan
Qian, Hui
Sheng, Laifang
Shi, Xiaodong
Tan,Yugang
Tao, Cong
Tian, Chuanhao
Tong,De
Wang, Chengxin
Wang, Haihui
Wang, Hao
Wang, Xuan
Wang, Ying
Wei, Yaping
Wu, Yuzhe
Xie, Jie
Xie, Yun
Yang, Peilei
Ye, Yanmei
Yu, Xiaoping
Zeng, Zhongdong
Zeng, Haiying
Zhang, Chun
Zhang, Haozhe
Zhang, Shanfeng
Zhang, Yi
Zhang, Zhengtao
Zhao, Huafu
Zhao, Jinbao
Zhong, Shaopeng
Zhou, Kehao
Zhou, Xiaoping
Hong, Tao
Duan, Wen
Chen, Suliu
Jiang, Guanghui
Kang, Xionghua
Huang, Liejia
Li, Tian
Li, Yanan
Li, Zhihui
Li, Zhiqian
Lu, Ming
Ren, Liyan
Wang, Xuhong
Sun, Xiumei
Yan, Wentao
Zeng, Jianghui
Zhang, Yingjie
Zhang, Hanqing
Bai, Chunguang
Cheng, Zhiguang
Dai, Jian
Guan, Chiming
Huang, Huan
Sun, Xiuli
Jia, Xiaohui
Wang, Gaiping
Wang, Rui
Ye, Min
Yuan, Man
Zhao, Manli
Shen, Lizhen
Zou, Yun
Yang, Yang
Qian, Jing
Feng,Hao
Ruan, Yuxiang
Peng, Xu
Hong, Shijian
Shi, Feng
Wang, Ning
Wu, Guancen
Wu, Dingxin
Yang, Guiju
Xia, Lan


STAFF


Faculty

Yan Song, PhD, Director

Department of City and Regional Planning, University of North Carolina at Chapel Hill.

Robin Visser, PhD, Deputy Director

Department of Asian Studies, University of North Carolina at Chapel Hill.

Current Visiting Scholars

Wu, Guancen(Feburary2015-Current)
Associate Professor, Shanghai University

Niu, Xing(Feburary2015-Current)
Associate Professor, East China University of Sciecne and technology

He, Yanling(Feburary2015-Current)
Lecturer, Southwest University Of Science And Technology

Wu, Dingxin(March2014-Current)
PhD candidate, Southeast University
Associate Professor, Huaiyin Institute of Technology

Yang, Guiju(March2014-Current)
Associate Professor, East China University of Sciecne and technology

Xia, Lan(March2014-Current)
Professor, Nanchang Institute of Technology

Tian, Min(April2014-Current)
Professor, Xihua University

Wang, Huiying(April2014-Current)
Associate Professor, University of International Business and Economics

Liu, Jie(May2015-Current)
Lecturer, Northeast Forestry University

Gao, Wei(May2015-Current)
Associate Professor, China University of Mining and Technology

Zhang, Xinchun(May2015-Current)
PhD candidate, Sichuan Academy of Social Sciences

Dong, Xiaowan(June2015-Current)
Lecturer, Henan University of Urban Construction

Zhang, Juanfeng(June2015-Current)
Associate Professor, Zhejiang University of Technology

Deng, Da(July2015-Current)
Associate Professor, China University of Political Science and Law

Li, Songsong(August2015-Current)
Associate Professor, Harbin Institute of Technology

Lei, Yutao(July2015-Current)
Associate Professor, South China University of Technology

Zhang, Xuewen(August2015-Current)
Lecturer, Zhejiang University of Science and Technology

Qian, Jian(August2015-Current)
Lecturer, Zhejiang University of Science and Technology

Li, Shouxu(August2015-Current)
Professor, China Aviation Planning and Design Institute(Group) Co., Ltd.

Liu, Runjiao(September2015-Current)
PhD candidate, Central South University

Wang, Qianxi(October2015-Current)
PhD candidate, Zhejiang University

Luo, Zhendong(October2015-Current)
Associate Professor, Nanjing University

Zhang, Heng(October2015-Current)
PhD candidate, Wuhan University

Yao, Zhihao(October2015-Current)
PhD candidate, Tongji University

Gao, Jie(November2015-Current)
PhD candidate, Tianjin University

Hou, Jun(December2015-Current)
PhD candidate, Hong Kong Polytechnic University

Nie, Xin(December2015-Current)
Professor, Guangxi university

Ni, Jianbo(December2015-Current)
Associate Professor, Shandong Jianzhu University

Zhang, Wenbo(January2016-Current)
PhD candidate, Sichuan University

Gu, Xiaokun(February2016-Current)
Lecturer, Shanghai Jiao Tong University

Yue, Liran(January2016-Current)
Associate Professor, Northeast Forestry University

Wang, Jiangbo(December2015-Current)
Associate Professor, Nanjing University of Technology

 

Past Visiting Scholars

Bao, Danwen (August 2010- February 2012)
PHD candidate, Transportation Planning and Management, Transportation College, Southeast University. His research interests are urban transportation planning, public transportation planning and integration of land use and transportation planning.

Chai, Duo (September 2012- September 2013)
PhD candidate, School of Management, Beijing Normal University, participate in a “Joint-training program?,which sponsored by Chinese Government, as a visiting scholar at Department of City and Regional Planning in UNC(Chapel Hill) from Sep.2012 to Sep 2013. His research interests include Urbanization and Real Estate Market, Land Use Planning, Rural Planning and Farm Land Protection Strategies.

Chang, Xiangquan (July 2012- January 2013)
Associate Professor,Department of Business Manegement, School of Management, University of Jinan. His research interests include optimization of emergency logistics, operations research model, emergency evaluation and decision making, blue economic industrial planning.

Chen, Fei (August 2012- August 2013)
Associate Professor & Associate Head, Department of Architecture, Shanghai Institute of Technology. His research interests include sustainable urban development, low-carbon cities and eco-building.

Chen, Mingsheng (January 2009 – July 2009)
Associate Professor, Deputy Chair, Institute of Economics, Business school, China University of Political Science and Law. His research interests include industrial suburbanization and firm location in urban areas.

Chen, Peihong (August 2008 – May 2009)
Associate Professor, Department of Economics, School of Economics and Management, Beijing Jiaotong (Transportation) University. Her research interests include transportation policies and regulations, transportation planning and spatial analysis of urban structure.

Chen, Qianhu (October 2008 - December 2009)
Associate Professor, Associate Dean, College of Architecture and Engineering, Zhejiang University of Technology. His research interests are in China's urbanization and regional planning.

Chen, Hong (May 2011- Octorber 2011)
PhD candidate, College of Architecture and Urban Planning, Tongji University. His research interests focus on optimization of city spatial structure,urban infrastructure planning and urban comprehensive disaster prevention planning.

Chen, Jingquan (June 2013- June 2013)
Associate researcher, Dongbei University of Finance and Economics

Chen, Yingzi (November 2012- November 2013)
Associate Professor , Academy of Northeast Asian Studies , Jilin University. Study as a visiting scholar at Department of City and Regional Planning in UNC at Chapel Hill on November 2012 - November 2013. Her research involves Population?Resources and Environmental Economic , and Environmental Planning and Management.

Ding, Guosheng (November 2012- November 2013)
PhD candidate, Tongji University.

Duan, Wenji (June 2010 - June 2011)
Associate Professor, Department of Land Resource Management, College of Resources and Environmental Sciences, China Agricultural University. Her research interests include farmland preservation during urban growth, land use planning of the urban-rural fringe.

Fang, Dan (June 2013- June 2013)
Lecturer, Dalian University of Foreign Languages

Gong, Qinlin (January 2009 - January 2010)
Associate Professor, Department of Economic Management, School of Economics at Sichuan University. His research interests are in urban and rural integrated development and planning, regional industrial chain analysis, environment resources, and regional sustainable development.

Gu, Jie (January 2012- April 2013)
Associate Professor & Associate Head, Department of Land Management, Zhejiang Gongshang University. His research interests include Housing Economics, land use policy and urban management.

He, Lei (September 2010 - September 2011)
PhD candidate, College of Architecture and Urban Planning, Tongji University. His research interests are Urban Underground Space Utilization, Urban hazard mitigation in Chinese cities and infrastructure planning.

Hou, Xin (June 2013- June 2013)
Associate professor,Tianjin University

Hu, Weiyan (April 2012- June 2013)
Associate professor,College of land management,Huazhong Agricultural University. Her research interests include land resources economics, land use and management in urban-rural fringe.

Huang, Chudong (December 2012- December 2013)
Associate professor, Zhejiang University of Technology

Huang, Jing (August 2013- August 2014)
Associate professor, Shanghai Normal University

Huang, Ying (February 2014- August 2014)
Associate professor, Nanjing University of Technology

Jiao, Changyong (August 2011- September 2012)
Associate professor, College of Economics & Management, Zhejiang University of Technology. His research interests include city spatial structure and the opportunity and association of industries, citifying proceeding and entrepreneurship, innovation pattern in emerging industries.

Li, Changfeng (May 2013- May 2013)
Associate professor, Nanjing University of Finance and Economics

Li, Chunxiang (September 2012- September 2013)
PhD candidate, School of Economics and Management , Beijing Jiaotong University. Outbound study as a visiting scholar at Department of City and Regional Planning in UNC at Chapel Hill during Sep 2012 - Sep 2013.Her research involves transportation planning, transport economics, transportation infrastructure finance.

Li, Gang (December 2009 – June 2010)
Lecture, College of Earth and Environment Sciences, Xibei (Northwest) University. His research interests include urban sprawl, environmental risk and climate change.

Li, Yuan (July 2010 - July 2011)
Associate Professor, Urban Planning Department, Xiamen University. His research interests include GIS-based Emergency Response, GIS-based Urban Planning and GIS Technology for Carbon Accounting.

Li, Zhiming (November 2012- November 2013)
Associate professor, Nanjing Forestry University

Liu, Yong (August 2012- August 2013)
Associate Professor, College of Resources and Environment at Southwest University. His research interests include urban land use planning, simulation of land use change, and ecological effect of land use change.

Liu, Zhiwei (September 2012- September 2013)
PhD candidate, School of Transportation, Southeast University. Outbound study as a visiting scholar at Department of City and Regional Planning in UNC at Chapel Hill from August 2013 to August 2014. His research involves urban rail transit, urban transportation and land use integration, and transportation system planning and management.

Lu, Ke (September 2012- March 2013)
Associate professor, College of Literature Law and Economics ,Wuhan University of Science and Technology, a visiting scholar in the Department of City and Regional Planning at the University of North Carolina at Chapel Hill from 2012 to 2013.Her research interests include: the urban land and housing policies, land use regulations, and urban housing security policies.

Ma, Tao (September 2011- Octorber 2012)
Associate Professor,Vice Chair, Department of Applied Economics, School of Economics and Management, Harbin Institute of Technology . His research interests include region industrial planning and economic analysis of resource and energy.

Mao, Fengfu (August 2010- August 2011)
Associate Professor, Economic School of Zhejiang Gongshang University. His research area includes urban economics and industry economics and his recent interests is relationship between housing policy and labor market.

Peng, Xia (January 2011- July 2011)
PhD candidate, Department of Urban Planning and Design, School of Architecture, Tsinghua University.Her research interests include urban and regional planning, tourism planning.

Peng, Yi (December 2012- April 2013)
PhD candidate, Dept. of Building and Real Estate, The Hong Kong Polytechnic University; visiting scholar, Dept. of City and Regional Planning, University of North Carolina at Chapel Hill (December 2012 - March 2013). Research interests: sustainable rural post-disaster reconstruction, sustainable urbanization, Chinese land management.

Pu, Zhan (June 2010 - August 2010)
Associate Professor, Deputy Division Chief, Center for Policy Research, Ministry of Housing and Urban-Rural Development of P.R.China.  Her research interests include housing policy and real estate.

Qian, Hui (August 2013- August 2014)
Professor, Zhejiang University City College

Sheng, Laifang (January 2009 - January 2010)
PhD candidate, School of Economic and Management, Beijing Jiaotong University. His research interests are transport economics, integrated development of land and urban transit.

Shi, Xiaodong (October 2008 - April 2009)
Deputy Chief Planner, Chair of Senior Engineers/Planners, Beijing Municipal Institute of City Planning and Design. His research interests include physical urban planning.

Tan, Yugang (April 2010 –July 2010)
PhD candidate, School of Government, Peking University. His research interests are urban development strategy, regional economics.

Tao, Cong (January 2012- February 2013)
PhD candidate, Department of Architecture and Urban Planning , Tongji University. As a visiting scholar at Department of City and Regional Planning in UNC at Chapel Hill on Jan.2012 – Jan. 2013.His research involves scenic area sustainable development, Regional landscape planning and ecological city.

Tian, Chuanhao (August 2009 –September 2010 )
Associate Professor, College of Public Administration, Zhejiang University. His research interests include land policy, land markets, and affordable housing policy.

Tong, De (February 2010 –August 2010)
Post doctor in China Center for Economic Research & Shenzhen Graduate School, Peking University. Her research interests focus on land economics, housing policy and regional urbanization.

Wang, Chengxin (September 2009 – February 2010) 
Associate Professor, College of Population Resource and Environment, Shandong Normal University. His research interests include human geography, regional and urban planning.

Wang, Hao (January 2012- May 2012)
PhD candidate, Department of Building and Real Estate, The Hong Kong Polytechnic University. Outbound study as a visiting scholar at Department of City and Regional Planning in UNC at Chapel Hill on Jan. - May 2012. His research areas include urban sustainable development, land use planning and GIS-based planning support systems.

Wang, Haihui (July 2011- July 2012)
Associate Professor, Department of Urban Planning and Design, College of Architecture, Southeast University. Her research interests include theory and method of urban master planning, regional analysis and planning, development of small town, urban planning policy.

Wang, Xuan (June 2013- June 2013)
Associate professor, Tianjin University

Wang, Ying (September 2012- September 2013)
Lecturer, Department of Cultural Industry Management, College of Management, Zhejiang University of Media and Communications. Outbound study as a visiting scholar at Department of City and Regional Planning in UNC at Chapel Hill on September 2012 - August 2013. Her research interests include regional cultural industry, cultural policy, financial management.

Wei, Yaping (December 2009 - December 2010)
Associate Professor, Department of Regional and Urban Planning, College of Architecture and Engineering, Zhejiang University. His research interests include planning theory and practice, urban design and development control, and planning and land use policy analysis.

Wu, Yuzhe (December 2010- December 2011)
Associate Professor & Associate Head, Department of Land Management, Zhejiang University. His research interests include land use policy and urban management.

Xie, Jie (May 2013- May 2013)
Associate professor, Zhejiang Gongshang University

Xie, Yun (July 2013- July 2014)
Associate professor, Yangtze University

Yang, Peilei (August 2009 – July 2010)
Associate Professor, School of International Business Administration?Shanghai University of Finance and Economics. His research interests include global city regions, economic integration and spatial economy.

Ye, Yanmei (November 2010- November 2011)
Professor & Head, Department of land management, College of public management, Zhejiang University. Her research interests include land use planning, land use regulations, real estate development and market.

Yu, Xiaoping (August 2011- August 2012)
PhD candidate,School of Economic and Management,Beijing Jiaotong University.Her research interests are industrial development and urban economics.

Zeng, Zhongdong (December 2010- December 2011)
Associate Professor, School of Economics at Sichuan University. Her research interests include Economic growth and metropolitan real estate markets, Real estate bubble and financial crisis, Financial crisis and contagious mechanism, Managing and financing catastrophic risk, Risk management and value creation in financial institutions.

Zeng, Haiying (December 2010- December 2011)
Professor, Economy School of Guizhou University. Her research area includes regional economics and international economics and her recent interests is opening economy in less-developed area and industrial plan.

Zhang, Chun (September 2009 –September 2010 )
PhD candidate, Department of Regional and Urban Planning, College of Urban and Environmental Sciences, Peking University. Her research interests are community development, community planning and urban transition in Chinese cities.

Zhang, Haozhe (October 2008 - March 2010)
PhD candidate, Center of Urban and Landscape Design, Harbin Institute of Technology Shenzhen Graduate School. His research interests include integration of urban ecological policy with planning, technique of making urban plans, conflict resolution, and urban ecological planning.

Zhang, Shanfeng (December 2012- December 2013)
Associate professor Zhejiang University of Technology

Zhang, Yi (September 2010- September 2011)
PhD candidate, Department of Traffic Engineering, School of Transportation Engineering, Tongji University. His research interests include the influences of land-use on travel mode choice in Chinese cities, land-use planning.

Zhang, Zhengtao (September 2012- September 2013)
PhD candidate, Department of Architecture and Urban Planning , Chongqing University. Out bound study as a visiting scholar at Department of City and Regional Planning in UNC at Chapel Hill on Sep.2012-Sep.2013. His research involves urban suburbanization; urban poverty and social exclusion;housing policy, community development and planning in China.

Zhao, Huafu (March 2012- March 2013)
Associate Professor,College of Land Science & Technology, China University of Geosciences. His research interests focus on land evaluation, land use planning and farmland conservation.

Zhong, Shaopeng (October 2008 - March 2010)
PhD candidate, School of Transportation, Southeast University. His research interests include urban transportation planning, integration of land use and transportation planning and congestion pricing.

Zhao, Jinbao (August 2013- August 2014)
PhD candidate, Southeast University

Zhou, Kehao(August 2013- August 2014)
PhD candidate, Wuhan University

Zhou, Xiaoping (July 2013- July 2014)
Associate professor,Beijing Normal University

Huang, Liejia (July 2014- December 2014)
Associate professor, Hubei University

Hong, Tao (September 2013- September2014)
Associate professor, Harbin Institute of Technology

Duan, Wen (May 2014- October 2014)
PhD Student, Tsinghua University

Chen, Suliu (February 2014- February2015)
Associate professor, Shanghai Institute of Technology

Jiang, Guanghui (January 2014- January 2015)
Associate professor, Beijng Normal University

Kang, Xionghua (December 2013- December 2014)
Associate professor, Wuhan University

Li, Tian (December 2013- December 2014)
PhD candidate, Tongji University

Li, Yanan (September 2013- September 2014)
PhD candidate, Huazhong University of Science and Technology

Li, Zhihui (September 2013- September 2014)
Associate professor, Nanjing University of Technology

Lu, Ming (February 2014- February 2015)

Ren, Liyan (March 2014- September 2014)
Associate professor, Ningbo University

Sun, Xiumei (December 2013- December 2014)
Associate professor, Shandong University of Technology

Yan, Wentao (November 2013- November 2014)
Professor, Chongqing University

Zeng, Jianghui (May 2014- October 2014)
Associate professor, Yangtze University

Zhang, Hanqing (November 2013- November 2014)
Associate professor, Wuhan University

Zhang, Yingjie (November 2013- November 2013)
PhD candidate, Tsinghua University

Wang, Xuhong (May 2014- October 2014)
Associate professor, Northwest University

Bai, Chunguang (Mar 2014- Mar 2015)
Associate professor, Southeast University

Guan, Chiming (May 2014- May 2015)
Associate professor, Southeast University

Jia, Xiaohui (March 2014-March 2015)
PhD candidate, Harbin Institute of Technology

Wang, Rui (March 2014-March 2015)
PhD candidate, Harbin Institute of Technology

Ye, Min (April 2014- April 2015)
Associate Professor, Jianghan University

Sun, Xiuli (February 2014-May 2015)
PhD candidate, Beijing Jiaotong University

Cheng, Zhiguang (Jun 2014-Jun 2015)
Associate professor, Zhejiang University of Technology

Huang, Huan (July 2014-July 2015)
Professor, Chengdu University of Technology

Zhao, Manli (July 2014-July 2015)
Associate professor, Guizhou University

Dai, Jian (August 2014-August 2015)
Lecturer, Harbin Institute of Technology

Li, Zhiqian (August 2014-August 2015)
Associate professor, Nanjing Audit University

Wang, Gaiping (August 2014-August 2015)
Associate professor, Henan Normal University

Yuan, Man (August 2014-August 2015)
PhD candidate, Wuhan University

Shen, Lizhen (August 2014-August 2015)
Lecturer, Nanjing University

Zou, Yun (September 2014-August 2015)
PhD candidate, Harbin Institute of Technology

Yang, Yang (November 2014-November 2015)
Associate Professor, Shanghai Ocean University

Qian, Jing (November 2014-November 2015)
Associate Professor, Nanjing Tech University

Zheng, Wei (May 2014-November 2015)
PhD candidate, Hongkong Polytechnic University

Feng, Hao (December 2014-December 2015)
PhD candidate, Tongji University

Ruan, Yuxiang (December 2014-December 2015)
Associate Professor, Wuhan University

Peng, Xu (December 2014-December 2015)
Associate Professor, Wuhan University

Hong, Shijian (December 2014-December 2015)
Associate Professor, Xiamen University

Shi, Feng (December 2014-December 2015)
PhD candidate, Southeast University

Wang, Ning (December 2014-December 2015)
Senior engineer, Qingdao Institute of Urban Planning

 

Staff

Gao, Jie (November 2015- Current)

Zhang, Heng (October 2015- Current)

 


The Program on Chinese Cities
UNC-CH New East Building
Campus Box #3140
Chapel Hill, NC 27599-3140
Phone: +1 919-962-4761
Fax: +1 919-962-5206
Email: pcc@email.unc.edu